baner-unia
 
  • Zakończenie projektu "Przez angielski do wyższych kwalifikacji"

Oświata Powiatowa w Otwocku informuje o zakończeniu z dniem 30 kwietnia 2010 roku realizacji projektu "Przez angielski do wyższych kwalifikacji" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" działanie 9.4 "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty".

 

  • Spotkanie kończące zajęcia w ramach projektu "Przez angielski do wyższych kwalifikacji"

Serdecznie zapraszamy na oficjalne zakończenie projektu "Przez angielski do wyższych kwalifikacji" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , na którym zostaną wręczone uczestnikom projektu certyfikaty ukończenia szkoleń.
Spotkanie odbędzie się 31 marca 2010 roku (środa), początek godzina 16.30 w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Otwocku ul. Filipowicza 9, w sali nr 122  Mała aula.
Przewidywany czas trwania spotkania to około 1 godzina.

 

  • Zajęcia z zakresu współpracy międzynarodowej

Informujemy, iż od dnia 10 marca 2010 roku rozpoczną się zajęcia z zakresu współpracy międzynarodowej zgodnie z poniższym harmonogramem w ramach projektu „Przez angielski do wyższych kwalifikacji”.

Harmonogram zajęć

 

  • Zajęcia z języka angielskiego

 

Od maja 2009 roku rozpoczęły się zajęcia z języka angielskiego dla 10 grup nauczycieli i pracowników dydaktycznych placówek oświatowych z terenu powiatu otwockiego, łącznie dla 80 osób, w ramach projektu „Przez angielski do wyższych kwalifikacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego realizatorem jest Oświata Powiatowa w Otwocku.

Zajęcia odbywają się w dni robocze (od poniedziałku do czwartku) w godzinach popołudniowych w dwóch placówkach: Zespole Szkół Ogólnokształcących w Otwocku przy ul. Filipowicza 9 oraz Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku przy ul. Słowackiego 4/10.

Każda grupa szkoleniowa ma przewidziane zajęcia dwa razy w tygodniu przez dwie godziny dydaktyczne, łącznie 120 godzin dydaktycznych przypada na jedną grupę.

Uczestnicy szkolenia w ramach projektu otrzymali podręczniki dydaktyczne, materiały promocyjne oraz słowniki polsko-angielskie i angielsko – polskie. Ponadto uczestnicy oraz lektorzy mają zapewniony podczas szkolenia catering.

Szkolenie z języka angielskiego służy podwyższeniu kwalifikacji nauczycieli i pracowników

dydaktycznych placówek oświatowych z terenu powiatu otwockiego, co przyczyni się  w przyszłości do nawiązywania kontaktów międzynarodowych, realizacji zadań z zakresu poszerzania oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów i wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i małych miast, m.in. poprzez wymianę międzynarodową.

Serdecznie zapraszamy na oficjalne zakończenie projektu "Przez angielski do wyższych kwalifikacji" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na którym zostaną wręczone uczestnikom projektu certyfikaty ukończenia szkoleń.Spotkanie odbędzie się 31 marca 2010 roku(środa), początek godzina 1630 w siedzibie Zespołu Szkół Ogółnokształcących w Otwocku ul.Filipowicza 9,w sali nr.122(mała aula).Przewidywany czas trwania spotkania to około 1 godzina .