OŚWIATA POWIATOWA W OTWOCKU
tel. 022 779-29-52
fax.022 779-40-69

1. Pani Hanna Majewska-Smółka
Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku
pok. 2a
tel.: 022 779 29 52 wew. 107
2. Pani Krystyna Bakońska
Główna Księgowa Oświaty Powiatowej
pok. 4
tel.: 022 779 29 52 wew. 141
3. Pani Małgorzata Zalewska
Zastępca Głównej Księgowej Oświaty Powiatowej
pok. 4
tel.: 022 779 29 52 wew. 142
4. Pani Anna Łukaszczuk
Kierownik Działu Płac
pok. 3
tel.: 022 779 29 52 wew. 131


DZIAŁ MERYTORYCZNY

1. Pani Małgorzata Mojsa
starszy specjalista
pok. 2
tel.: 022 779 29 52 wew. 121
2. Pani Anna Czarnecka- Markowska
starszy specjalista
pok. 2
tel.: 022 779 29 52 wew. 122
3. Pani Agnieszka Kujawska
specjalista
pok. 1
tel.: 022 779 29 52 wew. 110

DZIAŁ PŁAC

1. Pani Magdalena Książek
referent d/s płac
pok. 3
tel.: 022 779 29 52 wew. 132
2. Pani Karolina Łuczak
specjalista d/s płac
pok. 3
tel.: 022 779 29 52 wew. 134
DZIAŁ SOCJALNY, KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA
Pani Alicja Dąbrowska
starszy księgowy
pok. 3
tel: 022 779 29 52 wew. 133

KSIĘGOWOŚĆ

1. Pani Maria Kot
księgowa
pok. 5
tel.: 022 779 29 52 wew. 151
2. Pani Joanna Bocian
księgowa
pok. 5
tel.: 022 779 29 52 wew. 152
3. Pani Anna Przybysz
księgowa
pok. 5
tel.: 022 779 29 52 wew. 153
4. Pani Małgorzata Trzaskowska
starszy księgowy
pok. 5
tel.: 022 779 29 52 wew. 154
SEKRETARIAT

Pani Magdalena Opalińska
tel. 022 779 29 52 wew. 101