pdfUstawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2020, poz. 695)821.55 KB
pdfRozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 957) - zakres gromadzonych danych, terminy przekazywania danych i wzory zestawień zbiorczych336.13 KB
pdfRozporządzenie z dnia 14 lipca 2017 r. (Dz.U. 2017, poz. 1399) - procedury przyznawania danych dostępowych110.16 KB
pdfRozporządzenie z dnia 22 maja 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 923) - szczegółowe rozwiązania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty137.94 KB
pdfRozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 1633) - zakres danych dziedzinowych oraz terminów przekazywania danych189.31 KB
pdfZmiana rozporządzenia z dnia 9 sierpnia 2012 r. (Dz. U. 2014, poz. 1149)182.92 KB
pdfZmiana rozporządzenia z dnia 9 sierpnia 2012 r. (Dz. U. 2017, poz. 1613)112.77 KB
pdfZmiana rozporządzenia z dnia 9 sierpnia 2012 r. (Dz. U. 2018, poz. 1630)98.46 KB
pdfZmiana rozporządzenia z dnia 14 lipca 2017 r. (Dz.U. 2019, poz. 1557)96.91 KB